Tổng hợp

Appendix là gì?

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về appendix là gì trong bài viết dưới đây

appendix-la-gi-3-a10-champacagarden-vn

Appendix là gì?

Phần phụ lục tiếng Anh, được phiên âm là / əˈpendɪks /, là một phần riêng biệt ở cuối sách và chứa những thông tin bổ sung không cần thiết cho phần chính của bài báo.

Phụ lục có thể bao gồm tài liệu tham khảo cho người đọc, tóm tắt dữ liệu, hoặc các chi tiết khác của phương pháp nghiên cứu.

Từ đồng nghĩa với từ vựng tiếng Anh là phụ lục, bổ sung, bổ sung, phụ lục, bổ sung.

Các câu tiếng Anh ví dụ về phụ lục.

Có phụ lục ghi ngày tháng ở cuối sách. Phụ lục tiếng Anh là gì, SGV

Cuối sách có phần phụ lục ghi ngày tháng.

Phụ lục là một phần riêng biệt ở cuối sách hoặc báo cáo cung cấp thông tin bổ sung.

Phụ lục là một phần riêng biệt ở cuối sách hoặc báo cáo cung cấp thông tin bổ sung.

Phần phụ lục liệt kê tất cả các nhà vô địch Olympic.

Phần phụ lục liệt kê tất cả các nhà vô địch Olympic.

Các dự báo tài chính được đưa vào phụ lục của kế hoạch kinh doanh.

Các dự báo tài chính được đưa vào phụ lục của kế hoạch kinh doanh.

Xem Phụ lục B để biết danh sách các thành viên ủy ban và thông tin liên hệ.

Xem Phụ lục B để biết danh sách các thành viên ủy ban và thông tin liên hệ.

Có một bổ sung cho từ điển có chứa các từ mới.

Có một phụ lục với các từ mới trong từ điển.

Bài viết phụ lục appendix là gì được chúng tôi biên soạn.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button