Tổng hợp

Bản vẽ kỹ thuật là gì?

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu những khái niệm đơn giản nhất về bản vẽ kỹ thuật.

1. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dưới dạng hình vẽ và ký hiệu theo các quy tắc thống nhất, thường được vẽ theo tỷ lệ.

2. Phân loại các dạng trong bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ được sử dụng trong các lĩnh vực sau:

 

Mỗi lĩnh vực kỹ thuật có một loại bản vẽ riêng, trong đó có hai loại bản vẽ thuộc hai lĩnh vực quan trọng:

Bản vẽ cơ khí: bao gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng máy móc thiết bị

Bản vẽ thi công: Bao gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng … công trình xây dựng và xây dựng

Bản vẽ cơ khí Bản vẽ thi công

Các bản vẽ kỹ thuật như sau:

Vẽ tay

Với các công cụ vẽ

Với sự trợ giúp của máy tính

Thứ hai, khái niệm về hình dạng cắt

 

 

ban-ve-ky-thuat-2-a9-champacagarden-vn

ban-ve-ky-thuat-2-a10-champacagarden-vn

Chế độ xem mặt cắt là một biểu diễn của một phần của đối tượng phía sau mặt phẳng cắt.

Trên bản vẽ kỹ thuật, các hình cắt thường được dùng để thể hiện hình dạng bên trong của vật thể.

Phần của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng được phác thảo bằng nét đứt.

Bài tập đồ họa

Bài 1:

Bản vẽ kỹ thuật là gì?

Hướng dẫn giải pháp

Bản vẽ kỹ thuật trình bày thông tin kỹ thuật của sản phẩm dưới dạng bản vẽ và ký hiệu, theo các quy tắc thống nhất và thường là tỷ lệ.

Bản vẽ kỹ thuật thường được sử dụng trong sản xuất và đời sống, tạo điều kiện tốt cho việc học tập các môn khoa học khác

Bài 2:

Công dụng của bản vẽ cơ khí và xây dựng là gì?

Hướng dẫn giải pháp

Bản vẽ cơ khí: dùng để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng, … máy móc thiết bị.

Bản Vẽ Xây Dựng: Dùng để thiết kế, xây dựng, sử dụng … các công trình xây dựng và xây dựng.

Bài 3:

Decoupage là gì? Giâm cành bằng giấy dùng để làm gì?

Hướng dẫn giải pháp

Dạng xem hồ sơ là một đại diện của một phần của đối tượng phía sau mặt phẳng cắt.

Các hình cắt được sử dụng để thể hiện tốt hơn hình dạng bên trong của một vật thể.

Như tên bài học Khái niệm bản vẽ mặt cắt trong bản vẽ kỹ thuật, sau khi học xong bài học này, học sinh cần nắm vững các nội dung chính sau:

  • Từ việc xem mô hình và bản vẽ ống lót, khái niệm về mặt cắt được hình thành, đại diện cho mặt cắt.
  • Giới thiệu khái niệm và công dụng của hình cắt trong thực tế

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button