Tổng hợp

Lệnh MP trong chứng khoán là gì? Các tính năng của lệnh MP

Lệnh MP (Market Price) hay lệnh thị trường là lệnh mua / bán với giá tốt nhất theo giá thị trường hiện tại. Nói một cách đơn giản, lệnh MP có nghĩa là mua với giá chào bán thấp nhất trên thị trường và bán với giá đặt mua cao nhất trên thị trường.

Lệnh MP cũng sẽ được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh LO (Lệnh giới hạn) tương ứng. Các nhà đầu tư sẽ không thể nhập lệnh MP vào hệ thống giao dịch mà không có lệnh giới hạn để đảm bảo an toàn tương đương. Có thể khớp lệnh MP để kết hợp nhiều bước giá. Nếu lệnh MP vẫn chưa được thực hiện sau khi khớp giá tốt nhất thì lệnh sẽ tiếp tục được khớp với mức giá tốt nhất tiếp theo cho đến khi khớp hết lượng lệnh của nhà đầu tư.

lenh-mp-a-champaca2

Các tính năng của lệnh MP

Lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá chào bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá chào mua cao nhất hiện có trên thị trường khi vào hệ thống giao dịch chứng khoán. Nếu khối lượng đặt hàng của lệnh MP chưa được lấp đầy, lệnh MP sẽ được coi là lệnh mua với giá bán cao hơn trên thị trường hoặc lệnh bán với giá đặt mua thấp hơn tiếp theo và sẽ tiếp tục được so sánh.

lenh-mp-a-champaca1

Nếu sau khi giao dịch theo quy định trên, lượng lệnh của lệnh MP vẫn tồn tại và không thể tiếp tục được lấp đầy thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với giá cao hơn giá niêm yết một đơn vị. Giá giao dịch cuối cùng cuối cùng hoặc lệnh giới hạn để bán một tích dưới giá giao dịch cuối cùng.

Trên đây là những thông tin về lệnh MP và đặc điểm của lệnh MP mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng những thông tin trên là hữu ích với bạn.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button