Tổng hợp

Mật Độ Dân Số Là Gì? Cách Tính Mật Độ Dân Số?

Mật độ dân số là gì? Mật độ dân số là chỉ tiêu xác định mức độ tập trung dân cư sinh sống trong một khu vực, được tính toán từ mối tương quan giữa dân số trên một đơn vị diện tích và dân số.

Mật độ dân số là gì? Được tính:

D = P / S (người / km2)

ở đó:

D: mật độ dân số

P: là tổng dân số sống trên lãnh thổ.

S: là diện tích lãnh thổ tính bằng km2.

Trong mọi trường hợp, mật độ dân số càng cao thì mức độ tập trung dân cư càng cao và ngược lại.

Mật độ dân số của Việt Nam và các khu vực:

Kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2021:

Mật độ dân số của Việt Nam là 317 người trên một km vuông, với tổng dân số là 98.313.340 người và diện tích lãnh thổ là 310.060 km vuông.

Mật độ dân số của Đông Nam Á là 156 người trên một km vuông.

Mật độ dân số của Trung Quốc là 154 người trên một km vuông.

Mật độ dân số của Hoa Kỳ là 36 người trên một km vuông.

Mật độ dân số của Nhật Bản là 346 người trên một km vuông.

Mật độ dân số của Việt Nam năm 2019 là 290 người / km2, tăng 31 người / km2 so với năm 2009. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, lần lượt là 2.398 người / km2 và 4.363 người / km2.

mat-do-dan-so-la-gi-4-a8-caoochungphat-vn

Bản đồ Mật độ Dân số Thế giới – danso.org

Tỷ lệ dân số mỗi vùng: là tỷ lệ phần trăm dân số của một vùng trên tổng dân số của một vùng lãnh thổ, ví dụ: tỷ lệ dân số thành thị so với dân số nông thôn, tỷ lệ dân số của từng vùng. các lục địa.

đất nước tôi có dân số đông, nhưng phân bố không đồng đều giữa các vùng của đất nước. Mật độ dân số của vùng đồng bằng quá cao, số lượng người mới được bổ sung hàng năm đáng kể nhưng khả năng mở rộng còn hạn chế. Đồng thời, miền núi có diện tích đất rộng, có lợi thế phát triển cây hoa màu, chăn nuôi, lâm nghiệp nhưng mật độ dân cư thưa thớt, lao động thiếu. Ví dụ, năm 1989 Tây Nguyên có 17% ​​diện tích nhưng chỉ có 2,8% dân số, trong khi Đồng bằng sông Hồng chỉ có 5,2% diện tích nhưng 21,1% dân số.

Hy vọng bài viết về chủ đề mật độ dân số là gì trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button